IPS dag den 5. feb. 2021 kl. 8.30-12.00

 

Program for dagen:

1. Intro til IPS metoden

Chefkonsulent Bea Kolbe Ebersbach og Ph.D. Thomas Christensen fra Copenhagen Research Centre for Mental Health – CORE vil give en kort introduktion til IPS metoden.

Se oplægget: "Hvad er IPS?" (pdf)

2. Virker IPS – data og perspektiver fra Hjørring Kommune

Seniorkonsulent Torben Birkeholm vil fortælle om Hjørring Kommunes erfaringer med implementering og drift af IPS-metoden. Hvad var baggrunden for, at Hjørring Kommune begyndte at anvende IPS-metoden allerede i 2017, og hvorfor valgte de at udvide målgruppen ift. den ”normale” IPS målgruppe? Få også viden om, hvad metoden kan på bundlinjen og andre resultater fra en større evaluering i 2020.

Se oplægget: "IPS-indsats i Hjørring Kommune" (pdf)

3. Hvad kræver det af samarbejdet mellem kommunen og Behandlingspsykiatrien?

Teamleder Sisse Skov Møller fra Aalborg Kommune vil sammen med ledende socialrådgiver i Psykiatrien Tine Blach Nielsen fortælle om, hvad det kræver af samarbejdet mellem kommunen og Behandlingspsykiatrien, hvis man vil lykkes med IPS. Aalborg Kommune har valgt at bruge IPS metoden på unge mellem 18 og 30 år, der er tilknyttet uddannelseshuset og har en psykiatrisk diagnose. Dertil har man udvidet målgruppen til også at omhandle borgere over 30 år med en psykiatrisk diagnose som er tilknyttet både psykiatri og Job- og aktivitetshuset. Fokus for oplægget vil være på førstnævnte målgruppe.

Se oplægget: "Min fælles vej - IPS og patientens vej" (pdf)

4. Hvorfor giver IPS også mening for de mindre kommuner?

Beskæftigelseschef Vibeke Holler vil fortælle, hvorfor Brønderslev vurderede, at IPS også kunne give mening for en ”mindre” kommune. Brønderslev har valgt at rette IPS mod borgere i ressourceforløb og unge aktivitetsparate. I oplægget vil Birgitte bl.a. komme ind på, hvordan man som mindre kommune kan indgå kontrakt med IPS Danmark om tilkøb af konsulentydelser.

Se oplægget: "IPS i Brønderslev" (pdf)

Pause

På dette tidspunkt trænger alle vist til en kort pause, hvor det vil være muligt at strække benene og fylde kaffekoppen op.

5. Hvad mener borgeren – Hør Majas fortælling

Mød Maja på 30 år, som vil fortælle om, hvordan hun gik ned psykisk i forbindelse med en læreruddannelse, hvorefter hun blev indlagt i Behandlingspsykiatrien. Efter udskrivning tilbød Hjørring Kommune et IPS forløb. Efter at have været i et IPS forløb et års tid har hun i dag et fast job som peer medarbejder i Psykiatrien. Maja vil fortælle hendes historie og give hendes perspektiver på, hvad der fungere ved IPS metoden og ønsker hertil.

6. Er det bøvlet værd for virksomhederne og hvad har de af ønsker til kommunen?

Virksomheden Blue IT har haft flere borgere i et IPS forløb. Direktør Chris Sylvester fortæller om deres erfaringer med IPS metoden, herunder samarbejdet med kommunen, det gode match og ønsker til, hvordan man kan tilrettelægge det gode forløb

Se oplægget: "Blue IT ApS" (pdf)

7. Hvordan kan som kommune komme videre med IPS – kort indlæg fra to konsulenthuse

Der vil være to oplæg på, hvordan kommunerne kan komme i gang med IPS. Først vil direktør i IPS Danmark Lars Olaf Nielsen fortælle om de muligheder de kan tilbyde nordjyske kommuner. IPS Danmark har i forvejen hjulpet Hjørring, Aalborg, Brønderslev og Thisted i gang med IPS metoden.
Efterfølgende vil chefkonsulent Bea Kolbe Ebersbach og Ph.D. Thomas Christensen fra CORE fortælle om de muligheder de har for at tilbyde kommunerne at komme i gang med IPS, herunder muligheden for tværkommunale samarbejder. Dertil vil de fortælle om de midler de har fået til evaluering af IPS metoden.

Se oplægget: "IPSCenter Danmark" (pdf) 

Se oplægget: "IPS fra forskning til indsats - Hvordan kommer kommuner videre med IPS?" (pdf)

8. Dialog og drøftelse om, hvordan de nordjyske kommuner kan hjælpe hinanden

Dagen vil slutte med dialog om, hvordan de nordjyske kommuner kan støtte hinanden og lave samarbejde om at komme i gang og arbejde metoden IPS metoden. Først vil man blive delt ud i virtuelle grupperum, hvor der er bedre mulighed for dialog. Bagefter vil der være en opsamling i plenum, hvor det aftales, hvordan man tværkommunalt går videre med IPS i Nordjylland.

 

 

Information fra dagen:

Opsamlingsslides fra dagen

For at få et hurtigt overblik over de vigtigste pointer fra dagen er der lavet en opsamlingsslide for hvert oplæg, som er samlet til et dokument.

Læs dokumentet: "Opsamling på IPS dag for de nordjyske kommuner" (pdf)

Videooptagelse

Se eller gense hele eller dele af IPS dagen: Se videoen: "Video fra IPS dagen" på youtube.com

Bemærk, at der er lavet kapitler, så du nemt kan vælge det oplæg, som du gerne vil se.

OBS. Videooptagelsen blev ikke sat i gang med det samme, hvorfor den første del af første oplæg ikke er tilgængeligt.