Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4-5 gange om året. Du kan læse mere om DAS her. Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 4 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Møder i Den Administrative Styregruppe 2022

Dato

Temamøde

DAS Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

Den 28. januar

 Kl. 12.30-13.30

 Kl. 9.30-12.30

 14. januar

 20. januar

Den 2. marts

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

 7. februar

 15. februar

Den 23. maj

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

 9. maj

 13. maj

Den 19. august

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

1. august

9. august

Den 27. oktober

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

3. oktober

10. oktober

Referater og dagsordener til møder i DAS 2022

Arkiv fra 2011-2021

Arkiv fra møder i Socialdirektørkredsen

 

Møder i Forretningsudvalget 2022

Dato

FU Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

Den 10. februar

 Kl. 15.00-17.00

1. februar

4. februar 

Den 1. april

 Kl. 08.30-10.30

 18. marts

 25. marts

Den 12. maj

 Kl. 08.00-10.00

 29. april

6. maj

Juni**

 

 

 

September **

 

 

 

November/december**

 

 

 

** Møderne er ikke planlagt da det ventes, at der konstitueres et nyt FU i forbindelse med DAS mødet den 23. maj.