Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4-5 gange om året. Du kan kan læse mere om DAS under "Socialaftalens parter" eller ved at følge linket: "Den Administrative Styregruppe". Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 4 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Møder i Den Administrative Styregruppe 2022

Dato

Temamøde

DAS Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

Den 28. januar

 Kl. 12.30-13.30

 Kl. 9.30-12.30

 14. januar

 20. januar

Den 2. marts

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

 7. februar

 15. februar

Den 23. maj

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

 9. maj

 13. maj

Den 19. august

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

1. august

9. august

Den 27. oktober

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

3. oktober

10. oktober

 

Se referater og dagsordener til møder i DAS 2022 under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Referater og dagsordener i DAS 2022".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener til møder i DAS findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Dagsordener of referater 2011-2021".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener fra 2011-2016 til møder i Socialdirektørkredsen findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Socialdirektørkredsen (arkiv)".

 

Møder i Forretningsudvalget 2022

Dato

FU Møde

Den 10. februar

 Kl. 15.00-17.00

Den 7. april

 Kl. 13.00-15.00

Den 12. maj

 Kl. 08.00-10.00

Den 10. august

 Kl. 09.00-11.00

Den 14. oktober

 Kl. 12.00-14.00

December**

 

** Mødet er endnu ikke planlagt, men forventes afholdt