Workshops og Temadage

Med Socialaftalen har kommunerne indgået en aftale om et fagligt samarbejde på tværs af kommunerne der sikrer udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. 

Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale understøtter kommunernes samarbejde på tværs og er endvidere ansvarlige for at koordinere de processer og aktiviteter der finder sted i forbindelse med Rammeaftalen. Som del heraf holder Sekretariatet 2-3 årlige temadage og konferencer som bidrager til vidensdeling og samarbejdet på tværs af kommunegrænserne i Nordjylland. 

Du vil her på siden have mulig for både at finde information om allerede afholdte temadage samt kommende temadage og dertilhørende materiale.