KOMMENDE ARRANGEMENTER

Socialpolitisk dialogforum

Den 12. marts 2024 afholdtes socialpolitisk dialogforum ved DGI Huset Aabybro.

Formålet med dagen er få input til udarbejdelsen af ny Nordjysk Socialaftale 2025-2026. Aftalen er rammesættende for samarbejdet om det specialiserede socialområde på tværs af de nordjyske kommunegrænser og regionen. På denne temadag faciliteres drøftelser omkring og input til fokusområderne for den kommende socialaftale.

 

Se invitationen: "Invitation til Socialpolitisk Dialogforum 2024" (pdf)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Temadag for Handicaprådene i Nordjylland

Den 31. maj 2024 afholdes Temadag for Handicaprådene i Nordjylland ved Scandic Aalborg Øst.

Formålet med dagen er at give inspiration til arbejdet på det specialiserede socialområde og at indgå i drøftelser om, hvordan vi ønsker at samarbejde om det specialiserede socialområde på tværs af kommuner, regioner, organisationer og andre frivillige kræfter. 

Konsulentvirksomheden DACAPO er invitereret med denne temadag med henblik på at bidrage med kreative indspark til drøftelserne gennem teater som en metode til at italesætte de temaer, der arbejdes med.

Med venlig hilsen

På vegne af KKR-formandskabet i samarbejdet med Dialogforum (samarbejdsforum mellem handicaporganisationerne og KKR-formandskabet)

 

Tilmelding senest den 12. april 2024 

 

Se invitationen: "Invitation til Temadag for Handicaprådene i Nordjylland 2024" (pdf)