I rammeaftalesekretariatets årshjul kan du se centrale datoer for rammeaftalesekretariatets arbejde samt centrale mødedatoer i relation til det fælleskommunale samarbejde. Årshjulet for 2019 kan tilgås her.