I rammeaftalesekretariatets årshjul kan du se centrale datoer for rammeaftalesekretariatets arbejde samt centrale mødedatoer i relation til det fælleskommunale samarbejde. Årshjulet for 2020 kan tilgås her.

Årshjulet for 2021 kan tilgås her.