NORDJYSK SOCIALAFTALE

Nordjysk Socialaftale, der er gældende for år 2023-2024, er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Du kan tilgå Nordjysk Socialaftale samt bilag nedenfor:

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale år 2023-2024" (pdf)

 

Du kan finde bilagene samt læse mere om baggrundsmaterialet under fanen "Nordjysk Socialaftale 2023-2024" eller ved at følge linket: "Bilag samt baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale 2023-2024".

Du kan se arkivet for tidligere socialaftaler under fanen "Arkiv 2007-2022" eller ved at følge linket: "Arkiv for tidligere socialaftaler år 2007-2022"

 

Det er borgerne, det handler om

Nordjysk Socialaftale sætter rammen for de nordjyske kommuners og regionens samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen. Gennem samarbejde sikrer de 11 nordjyske kommuner og regionen, at området koordineres, styres og udvikles. Det er vigtigt for hele området, men særligt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvilket der blandt andet er fokus på i det forstærkede samarbejde, som er en overbygning til Socialaftalen. Du kan læse mere om det forstærkede samarbejde under fanen "Nordjysk Socialaftale" eller ved at følge linket: "Det forstærkede samarbejde"

I den korte video nedenfor, kan du møde 2 borgere, som begge modtager tilbud på det specialiserede socialområde.

 

Nordjysk Socialaftale udarbejdes med hjemmel i lov om Social Service § 6, hvor det fremgår, at alle regioner skal udarbejde en Rammeaftale, der skal sikre koordineringen og styringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. De nordjyske kommuner og regionen har arbejdet målrettet med at gøre Rammeaftalen mere politisk og strategisk og har i den forbindelse omdøbt Rammeaftalen til Nordjysk Socialaftale, der bedre indfanger, hvad det hele handler om. 

Ønsker du at læse mere om den gentænkningsproces, der førte til en mere politisk aftale, kan du læse mere om det i arkivet for Nordjysk Socialaftale eller ved at følge linket: "Gentænkning af Rammeaftalen".