Rammeaftalen 2010

For det specialiserede Socialområde

Læs dokumentet: "Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilagene: "Bilagspakke til Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2, Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget "Bilag 3, Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelse for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4, Mail fra Region Nordjylland vedr. ændring i rammeaftale 2010 vedr. akutforpligtelsen og fysisk plads" (pdf)

 

For Specialundervisning

Læs dokumentet: "Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag til Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2, Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3, Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Kommunale redegørelser

De enkelte kommuners politisk godkendte redegørelser på henholdsvis social- og specialundervisningområderne 2010 kan ses i nedenstående.

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for socialområdet 2010

Læs dokumentet: "Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Brønderslev Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Frederikshavn Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Hjørring Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Jammerbugt Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Læsø Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Mariagerfjord Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Morsø Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Rebild Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Thisted Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Vesthimmerland Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Aalborg Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)  

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for specialundervisning 2010

Læs dokumentet: "Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Brønderslev Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Frederikshavn Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Hjørring Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Jammerbugt Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Læsø Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Mariagerfjord Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Morsø Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Rebild Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Thisted Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Vesthimmerland Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Aalborg Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)

 

Driftsherreindmeldinger

Læs dokumentet: "Driftsherreindmeldinger 2010 for socialområdet" (pdf)

Læs dokumentet: "Driftsherreindmeldinger 2010 for specialundervisning" (pdf)