Rammeaftalen 2016

Udviklingsstrategien 2016

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2016 for social- og specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Bilag til Udviklingsstrategien 2016

Læs bilaget: "Bilag 1 - Indmeldinger til Udviklingsstrategien 2016" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Det forstærkede samarbejdes udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 6 - Årsrapport Socialtilsyn Nord" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 7 - Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016 Nord" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 8 - Oversigt af udtræk fra tilbudsportalen" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 9 - Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade" (pdf)

 

Styringsaftalen 2016

Herunder findes Styringsaftalen for 2016, bilag til denne samt øvrige dokumenter.

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte Styringsaftalen 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen 2016" (pdf)"

Læs bilaget: "Bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud" (pdf)

Læs dokumentet: "Takstbilag 2016" (pdf)

Læs dokumentet: "Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser" (pdf)

 

Kommunernes og Region Nordjyllands indmelding til Udviklingsstragien for 2016

Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Brønderslev Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Frederikshavn Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Hjørring Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Jammerbugt Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Læsø Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Mariagerfjord Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Morsø Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Rebild Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Region Nordjylland" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Thisted Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Vesthimmerlands Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2016 - Aalborg Kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Samlet oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016" (pdf)