Temadag: Sammen om en bedre fremtid for borgere med psykiatriske lidelser

Temadag leverede bud på, hvordan man sikrer et styrket samarbejdet på psykiatriområdet

Den 15. januar var 60 embedsmænd samlet på tværs af psykiatrien, socialområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet samt PLO og politiet. Formålet var at stille skarpt på, hvordan man kunne sikre et mere smidigt forløb og bedre samarbejde vedr. borgere med psykiatriske lidelser.

Dagen blev indledt med et nuanceret og databaseret blik på udfordringer og potentielle løsninger. Et veloplagt panel bestående af deltagere fra forskellige sektorer gav deres bud på, hvad der skulle til for at sikre et styrket samarbejde. Her var nogle af pointerne: ”Vi må sikre en forståelse for roller og rammer, så alle kender og respekterer hinandens kerneopgaver” samt ”For at sikre et hurtigere forløb for de psykiatriske patienter bør man se på om lægerne kan involveres og om der kan skabes en endnu tættere sammenhæng til kommunernes indsatser

Dagen blev afsluttet med drøftelser med det formål, at deltagerne skulle levere konkrete forslag til, hvordan samarbejdet på tværs af sektorer kan styrkes. Disse forslag sendes nu videre til de tværsektorielle styregrupper på både sundheds- og socialområdet, som udvælger de forslag, der skal arbejdes videre.

 

Information fra dagen

Se samlede slides fra temadagen "Sammen om en bedre fremtid for borgere med psykiske lidelser" (pptx)

Se datapakke fra temadagen "Sammen om en bedre fremtid for brogere med psykiske lidelser" (pptx)

 

Program for dagen

Der serveres frokost fra kl. 12.30

13.00 - 13.10  Velkomst

v. sundheds- og velfærdsdirektør Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune og
direktør for patientforløb og økonomi Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland

13.10 - 13.40  Databaseret indflyvning

Oplæg v. sundheds-, velfærds- og handicapdirektør Leif Serup, Hjørring kommune og direktør for patientforløb,
kvalitet og patientsikkerhed Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland

Der gives et bud på nuværende og fremadrettede udfordringer på området ud fra henholdsvis regionale og
kommunale perspektiver.

13.40 - 14.00  Paneldebat

Et panel bestående af repræsentanter fra de forskellige sektorer giver deres bud på, hvilke løsninger der kræves for at imødegå de fremadrettede udfordringer på området.

14.00 - 14.35  Konkrete indsatser, der har givet gode resultater

Inspirationsoplæg om lovende indsatser:

- Fremskudt regional funktion i Børne- og ungdomspsykiatrien v. klinikchef Carsten Møller Beck, Klinik Psykiatri Syd
- IPS samarbejdet (Individuelt Planlagt job med Støtte) som motivationsskabende indsats v. seniorkonsulent Torben Birkeholm, Hjørring Kommune
- Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner som redskab til at sikre koordinering og samarbejde v. ledende socialrådgiver Tine Blach Nielsen, Psykiatrien i Region Nordjylland og leder af de socialfaglige tilbud Dorte Rømer, Rebild Kommune

14.45 - 15.15  Alliancen om den nære psykiatri

Oplæg v. direktør Anders Kjærulff Silkeborg Kommune og direktør for Psykiatri og Social Tina Ebler, Region
Midtjylland

De midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO og bruger- og pårørendeforeninger er gået sammen i en "Alliance om den nære psykiatri". Ambitionen er at skabe nye og bedre måder at forebygge mistrivsel blandt unge og bedre fælles løsninger for voksne med svær psykisk sygdom.

15.15 - 16.00  Bord- og plenumdrøftelser: Hvordan kan vi sikre et styrket samarbejde i Nordjylland

Deltagerne leverer input til det fremadrettede arbejde med at styrke det gode samarbejde

16.00               Tak for i dag

 

Billeder fra dagen