Temadag vedr. socialfagligt fokus på beskæftigelse - 6. marts 2020

Temadag vedr. socialfagligt fokus på beskæftigelse – 6. marts kl. 8.30-12.00

Afholdes på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå

Hvordan lykkedes man bedst i forhold til de borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse? Den 6. marts inviteres direktører, chefer og ledere fra social- og beskæftigelsesområdet til en temadag om dette. Først vil der være forskellige inspirerende oplæg, som giver bud på, hvordan man kan tilgå opgaven og samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Til sidst vil der være plads til dialog på tværs af den enkelte kommunes social- og beskæftigelsesforvaltning i forhold til, hvad den enkelte kommune ser af fremtidige muligheder.

Se programmet for temadagen: "Beskæftigelsespotentiale for borgere med førtidspension" (pdf)