Workshop om gentænkning af Rammeaftalen

Workshop om gentænkning af Rammeaftalen

Mandag den 6. februar 2017 blev der holdt en workshop med fokus på hvad vi skal samarbejde om på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland på det specialiserede socialområde.

Formålet med dagen var gennem dialog med brugerorganisationer samt kommunale og regionale ledere, at sikre, at der kommer mere fokus på fagligheden i det fælleskommunale samarbejde og at sætte skarpt på, hvor og hvordan det er meningsfuldt at samarbejde på tværs af kommunerne i Nordjylland og regionen.

Der deltog ca. 100 personer fra de nordjyske kommuner, regionen og brugerorganisationer.

Vi vil gerne sige mange tak til alle der deltog i dagen og bidragede i dialogen, som sikrede en masse relevant input. Dette input vil efterfølgende blive båret videre til drøftelser på direktionsniveau og politisk niveau.

 

Materiale fra dagen 

Se referatet: "Referat fra workshoppens input til temaer til Rammeaftalen 2018" (pdf)

Se dokumentet: "Plancher fra dagen" (pdf) 

Se spørgsmålskortene: "Spørgsmålskort 1-8" (pdf)

Se spørgsmålskortet: "Spørgsmålskort 9" (pdf)

Se dokumentet: "Deltagerliste" (pdf)

Se invitationen: "Invitation til workshop d. 2. februar 2017" (pdf)