Workshop om Anbefalinger til arbejdet med Unge med stofmisbrug

Unge med stofmisbrug

På baggrund af et fokusområde i Rammeaftalen 2016, har der været nedsat en arbejdsgruppe som skulle udvikle en række anbefalinger til arbejdet med Unge med misbrug. Anbefalingerne skal udmunde i en workshop for fagligere ledere på myndigheds- og udfører niveau, hvor de udarbejdede anbefalinger bliver udfoldet og konkretiseret.

Anbefalingerne til arbejdet med Unge med misbrug kan læses nedenfor.

Læs dokumentet: "Tilbud til unge med stofmisbrug i Region Nordjylland" (pdf)