Temadag om Socialøkonomiske virksomheder og kickoff for strategi 2018

Socialøkonomiske virksomheder og kickoff for strategi 2018, d. 24. oktober 2016

Kære alle

Tak til deltagere og oplægsholdere for en meget inspirerende dag og for mange spændende drøftelser. Den første del af dagen bød på masser af dialog om gentænkningen af Rammeaftalen, og der er kommet rigtig godt input fra alle parter, hvilket vi gerne vil sige særligt tak for. Den anden del af dagen bød på oplæg der fra forskellige vinkler satte fokus på socialøkonomiske virksomheder.

Vi håber, at I alle har haft en spændende og udbytterig dag!

Du kan downloade de forskellige oplæg fra temadagen herunder.

Venlig hilsen

Sekretariat for Rammeaftaler

På vegne af KKR Nordjylland

 

Kick-off til rammeaftalen 2018

Læs dokumentet: "Kick-off til Rammeaftalen 2018" (pdf)

Se videoen: "Video om gentænkning af rammeaftalen" på vimeo.dk

 

Tema om socialøkonomiske virksomheder

Læs dokumentet: "Hvad skal der til for udsatte borgere, der skal i arbejde" (pdf)

Læs dokumentet: "Bæredygtig beskæftigelse - i samarbejde mellem sociale virksomheder og kommuner" (pdf)

Læs dokumentet: "Konkrete erfaringer Jammerbugt Kommune, Peter Mortensen" (pdf)

Læs dokumentet: "Konkrete erfaringer Kolding Kommune, Lars Rasmussen" (pdf)