Rammeaftalen 2013

Det specialiserede socialområde

Udviklingsstrategien samt Styringsaftalen for 2013 er godkendt i de 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet. Tilsammen udgør de to dele rammeaftalen for socialområdet.

 

Udviklingsstrategien 2014

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2013 for social- og specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Styringsaftalen inklusiv bilag finder du nedenfor:

Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde er godkendt i alle 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet. 

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilag: "Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen 2014" (pdf)

Læs dokumentet: "Endelig takstoversigt 2013" (pdf)

Læs dokumentet: "Endelige takster for 2013, inkl. Region Nordjyllands reduktioner" (pdf)

Læs dokumentet: "Principper for takstfastlæggelse af tillægsydelser" (pdf)

 

Specialundervisning

Rammeaftalen på Specialundervisningsområdet for 2013 er godkendt i de 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet for 2013.

Læs dokumentet: "Politisk godkendt rammeaftale for specialundervisning 2013" (pdf)