Velfærdsteknologi

Der er i 2016 sket en kortlægning af hvad der er sat i gang i relation til velfærdsteknologi på socialområdet i Nordjylland. Kortlægningen viste, at stort set alle kommuner i Nordjylland arbejder på den ene eller anden måde med velfærdsteknologier – dog er der stor forskel på, hvor meget der satses på udvikling kontra eksisterende teknologier. Endvidere er der stor forskel på, hvor langt kommunerne er, for eksempel i forhold til udarbejdelse af strategier på området.

Du vil på denne side have mulighed for at læse mere om kortlægningen af velfærdsteknologi på socialområdet i Nordjylland

Center for Velfærdsteknologi – CfV

CfV er et samarbejde mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune, hvor medarbejdere og borgere fra de tre kommuner kan se og afprøve den nyeste udvikling inden for velfærdsteknologi. Medarbejdere fra de andre nordjyske kommuner har også mulighed for at besøge centeret.

Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi – NNV

NNV blev stiftet i 2012, da konsulenter fra forskellige nordjyske kommuner ønskede et fora, hvor de kunne vidensdele om konkrete projekter og fondsmuligheder. Netværket har endvidere været aktiv i samarbejdet med KL’s velfærdsteknologiske enhed. Netværket omfatter i dag alle de nordjyske kommuner.  

Vækstforum Nordjylland

Vækstforum har investeret i en del initiativer på velfærdsteknologiområdet, herunder BioMed Community og Lab. X, og er nu i gang med en større analyse af, hvordan man fremadrettet skal tilrettelægge arbejdet og investeringerne, så man får mest ud af midlerne.

BioMed Community

BioMed Community er en nordjysk klynge for sundheds- og velfærdsteknologi. Klyngen baserer sig på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Endvidere finansieres de af Vækstforum Nordjylland, Business Region North, Aalborg Kommune og BusinessAalborg. Klyngens fokus er:

  • Fremme udviklingen af nye virksomheder
  • Styrke eksisterende virksomheder
  • Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen
  • Synliggøre og markedsføre regionens kompetencer på området

Lab. X

UCN har fra 2012-2015 forestået projektledelsen af Lab. X projektet, hvor virksomheder og offentlige institutioner er matchet med henblik på at skabe vækst for virksomheder i Region Nordjylland. Fokus har været på at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, borgere med kroniske sygdomme og specialområdet.

Model for Nordjysk Sundheds- og Velfærdsteknologisk platform

Vækstforum har i 2015 påbegyndt en proces, som skal ende med en konkret model for etableringen af en sundheds- og velfærdsteknologisk platform. Platformen skal træde i stedet for de forskellige initiativer, som Vækstforum har støttet gennem de senere år, fx BioMed og Lab. X således at indsatsen kan blive mere overskuelig, sammenhængende, koordineret og effektfuld. Platformens endelige udformning er stadig under udarbejdelse, men p.t. er der fire hovedspor:

  • Virksomheds- og forretningsorienteret udvikling
  • Markedsudvikling
  • Vidensproduktion og innovation
  • Klyngeaktiviteter