Nordjysk Socialaftale

Nordjysk Socialaftale 2023-2024

På baggrund af tæt samarbejde og god dialog på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, er følgende udpeget som overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2023-2024:

  • Overordnet vision: Øget egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber
  • Fokusområde 1: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  • Fokusområde 2: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  • Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

 

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 er under politisk behandling i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd og forventes godkendt pr. 1. december 2022. Du kan tilgå aftalen nedenfor.

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2023-2024" (pdf)

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2023-2024" (Oplæsningsvenlig, pdf)

 

Bilag til Nordjysk Socialaftale 2023-2024

 

Læs bilaget: "Bilag 1 - Central udmelding - udviklingshæmmede med dom" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Central udmelding - udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Central udmelding - børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Rapport vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Styringsaftale 2023" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 6 - Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud" (pdf)

 

Baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale

Her kan du finde materiale som har dannet baggrund for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale.

Læs dokumentet: "Takstbilag 2022" (pdf)

Læs rapporten: "Lands- og landdelsdækkende tilbud 2020" (pdf)

Læs rapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2018" (pdf)

Læs rapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Beskrivelse af Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Kontaktinformation for Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Årsstatistik de danske børnehuse 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2017" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2020" (pdf)

Se videoen: "Nordjysk Socialaftale - Hvad er det?" på youtube.dk

Se videoen: "Nordjysk Socialaftale - Hvem er borgerne?" på youtube.dk

Læs dokumentet: "Output fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (pdf)

Se slides: "Samlede slides fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (pptx)

Læs aftalen: "Samarbejdsaftale vedr. borgere med svær spiseforstyrrelse" (pdf)

Læs dokumentet: "Standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud" (docx)

Læs vejledningen: "Vejledning til standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud" (pdf)

Læs dokumentet: "Standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private" (docx)

Læs vejledningen: "Vejledning til standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private" (pdf)

Læs aftalen: "Styringsaftalen 2022" (pdf)