Nordjysk Socialaftale for 2018-2020 er politisk godkendt i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd. Du kan tilgå aftalen og bilagene nedenfor.

 

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2018-2020" (pdf)

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2018-2020" (oplæsningsvenlig, pdf)

 

Læs dokumentet: "Status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale pr. august 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale pr. januar 2021" (pdf)

 

Bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Læs bilaget: "Bilag 1 - Udvikling og koordinering af tilbudsviften" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Samlede aftaler for det forstærkede samarbejde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Styringsaftalen" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud" (pdf)

 

Baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Hvis du er interesseret i at læse mere om det materiale, der danner baggrund for Nordjysk Socialaftale 2018-2020, så kan du læse mere nedenfor.

Læs dokumentet: "Takstbilag 2020" (pdf)

Læs dokumentet: "Takstbilag 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Takstbilag 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Lands- og landsdelsdækkende tilbud" (pdf)

Læs årsrapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2017" (pdf)

Læs årsrapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2016" (pdf)

Læs dokumentet: "Beskrivelse af Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Kontaktinformationer for Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Udviklingsplan for Sødisbakke 2008" (pdf)

Læs dokumentet: "Status 2018 for udviklingsplan for Sødisbakke" (pdf) 

Læs dokumentet: "Årsstatistik de danske børnehuse 2017" (pdf)

Læs dokumentet: "Årsstatistik de danske børnehuse 2016" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse for 2020" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse for 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse for 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse for 2017" (pdf)

Se videoen "Video vedr. gentænkning af Nordjysk Socialaftale" på vimeo.com

Se videoen: "Video vedr. workshop om Nordjysk Socialaftale 2018-2019" på vimeo.com

Læs dokumentet: "Input til temaer i Nordjysk Socialaftale 2018-2019 fra workshoppen den 6. februar 2017" (pdf)

Se plancher: "Plancher fra politisk temadag den 28. april 2017" (pptx)