Workshop om Det gode borgerforløb - styrket samarbejde i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien

Det gode borgerforløb - styrket samarbejde i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien

30. januar 2018 blev der i Aalborg afholdt en workshop omkring Det gode borgerforløb.

Baggrunden for workshoppen
Som et led i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale afholdes denne workshop, hvor fokus vil være på at skabe en fælles definition af det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien.
Samarbejdet mellem social- og behandlingspsykiatrien taler både ind i Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale, hvorfor begge aftaler vil have et fokus på dagen.

 

Deltagere på workshoppen
Bruger og pårørende repræsentanter fra Psykiatriens peerboard samt chefer og faglige ledere fra psykiatrien, de nordjyske kommuner, regionen og NordKap.

 

Program for workshoppen
Velkomst v. Sundhedsdirektør Leif Serup, Hjørring kommune & direktør med ansvar for patientforløb Jan Mainz, Psykiatrien Nordjylland.
En fælles definition af Det gode borgerforløb
Korte oplæg om Det gode borgerforløb samt efterfølgende drøftelser ved bordene. Oplæg fra:
- Brugere fra Psykiatrien: Fælles oplæg i samarbejde med Camilla Krogh.
- Pårørende: Keld Christensen (Bedre Psykiatri).
- Jens Holmskov, Ledende overlæge i Psykiatrien.
- Kit Borup, handicapchef, repræsentant for den kommunale socialpsykiatri.
Sundhedsaftalen – hvem er den for og hvordan lever den?
Oplæg om Sundhedsaftalen 2015 – 2018 v. chefkonsulent Jane Pedersen, omhandlende den politiske vision og målsætninger, samt kort om hvilket fokus Sundhedsaftalen har på borgere med psykiske sygdomme.
Fra vision til handling: Sundhedsaftalen om forløbskoordinering for borgere med bipolar affektiv sindslidelse v. Projektleder Anne Lundgaard

Gruppedrøftelser ved bordene om, hvordan Sundhedsaftalen generelt opleves omsat til handling.
Nordjysk Socialaftales initiativer ved fokusområde 2. Kort oplæg v. handicapchef Kit Borup & specialkonsulent Morten Aggerholm, omhandlende Nordjysk Socialaftales intentioner og konkrete indsatser i relation til fokusområde 2. Læs mere om Nordjysk Socialaftale.
Efterfølgende borddrøftelser med fokus på udpegning af behov for nye initiativer og indsatser i forhold til:
- Forebyggelse af genindlæggelser
- Fokus på snitflader/overgange mellem social- & behandlingspsykiatrien
- Gensidig involvering i borgerens forløb på tværs af sektorer
Anbefalinger til det videre arbejde formuleres
Ud fra dagens drøftelser formuleres anbefalinger til lokale eller overordnede initiativer, indsatser eller opgaver.

 

Præsentationsmaterialet fra workshoppen findes Se præsentationsmaterialet: "Workshop - Det gode borgerforløb" (pdf).

 

Ved workshoppens drøftelser blev der fremhævet forskellige fokusområder, som der ved workshoppen fandtes relevante.  Læs dokumentet: "Opsamling på workshoppen - Det gode borgerforløb" (pdf). Sundhedsaftalens samarbejdsfora vil arbejde videre med disse temaer.